Dana 28.02.2019 održana je obuka Victoria consulting za novi standard ISO 45001:2018 (sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu).

Tokom obuke su bili prikazani osnovni zahtevi standarda ISO 45001:2018, izmene u odnosu na BS OHSAS 18001:2007 a u aktivnoj diskusiji sa učesnicima u obuci napravili smo i vezu sa odgovarajućim zakonskim zahtevima koji su od značaja za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

Dana 30-31.01.2019 održana je još jedna Refresh obuka za savetnike za hemikalije koji žele da se što bolje pripreme za obnovu Uverenja za savetnike za hemikalije. Zahvaljujemo se svim polaznicima ove obuke što su svoje poverenje ukazali baš Victoria consulting. Sledeća Refresj obuka planirana je za 14-15.03.2019.

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa