Victoria Consulting

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ulti Clocks content
Home

E-Toolbox

E-mail PDF

denkstatt je razvio nekoliko tipova softvera za praćenje procesa, podataka, projekata i zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Više informacija o ovom proizvodu može se naći na posebnom web sajtu http://e-tbx.com/

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

U nastavku, možete preuzeti sledeće brošure za pojedinačne module:

-   Modul za praćenje zakonskih propisa i projekata iz oblasti životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

-   Sustainibility data module

-   Upravljanje rizicima

-   Opasne materije.

Direkcija za izgradnju Vrbas ISO 50001 Victoria consulting

 

 

 

Srpski English

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji

Banner
Banner

Victoria Consulting d.o.o. Gandijeva 196/19, 11070 Novi Beograd, Srbija

tel: 011/2288688, fax: 2288689 Mob.tel: 063/84-707-84  E-mail:  info@victoriaconsulting.co.rs