Victoria Consulting pruža usluge:

A) KONSALTINGA NA UVOĐENJU I ODRŽAVANJU STANDARDA SISTEMA MENADŽMENTA I PRIMENI DRUGIH SISTEMA I ALATA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA:

B) KONSALTINGA U OBLASTI UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA I BIOCIDNIM PROIZVODIMA I ŠKOLA ZA STICANJE ZVANJA - SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

- USLUGE KOJE PRUŽA SAVETNIK ZA HEMIKALIJE
LICENCIRANA OBUKA ZA PRIPREMU ISPITA ZA STICANJE ZVANJA - SAVETNIK ZA HEMIKALIJE (zvanično odobrenje za realizaciju obuke-škole i organizaciju ispita)

- OBUKA ZA OBNOVU LICENCE SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE - Za savetnike za hemikalije koji se pripremaju da izažu na ispit za obnovu licence savetnika za hemikalije

- ORGANIZACIJA ISPITA (PROVERE ZNANJA) ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE.


C) KONSALTINGA I INŽENJERINGA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:

- ECOPROFIT (zasnovan na konceptu čistije proizvodnje) i ČISTIJA PROIZVODNJA
- Procena uticaja na životnu sredinu. Izrada studije procene uticaja kao i svih potrebnih zahteva za  (obezbeđujemo za vas svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna u proceduri dobijanja saglasnosti na studiju procene uticaja na životnu sredinu);
- IPPC/Integrisana dozvola (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja)
- Izrada planova upravljanja otpadom
- Konsultantske usluge za EKO znak (sertifikacija proizvoda za EKO znak).
- Priprema dokumentacije za dobijanje dozvola za upravljanje otpadom
- Izrada integralnih lokalnih planova upravljanja otpadom u opštinama;
- Konsultantske usluge za izradu Politike prevencije udesa, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa (za Seveso postrojenja)
- Izrada i implementacija lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP)
- Savetodavne usluge u oblasti prava i politike u zaštiti životne sredine;
- Procena stanja životne sredine i bezbednosti na radu (Environmental Due Diligence7Environemntal site assessment, ESA-I)
- Konsultantske usluge za usaglašavanje poslovanja preduzeća sa zahtevima zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine (uključujući praćenje propisa iz oblasti životne sredine)
- Konsultantske usluge na izradi kvantifikacije uticaja na životnu sredinu (često sastavni deo izveštaja o održivosti, projektne dokumentacije potrebne za apliciranje za sredstva, projekte, kreditne linije kod Svetske banke, EBRD i sl.)

C) KONSALTINGA IZ OBLASTI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

- Konsultantske usluge izrade izveštaja o društvenoj odgovornosti (izveštaja o održivosti)
- Usluge validacije izveštaja o društvenoj odgovornosti / izveštaja o održivosti (CSR izveštaji). U skladu sa odgovarajućim GRI kriterijumima
- Konsultantske usluge iz oblasti standarda za društveno odgovorno poslovanje (IQNet SR 10:2011, ISO 26000:2010, SA 8000,  ISO 37001:2016,
itd.)

 


E) SOFTVERSKI PAKETI ZA LAKŠE PRAĆENJE PROPISA I OBRADE PODATAKA U VEZI SA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE, BEZBEDNOST I ZDRAVLJA NA RADU I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI - U saradnji sa denkstatt kancelarijom u Mađarskoj;F) PREDAVANJA I OBUKE PO VAŠOJ ŽELJI (iz oblasti menadžment sistema i zaštite životne sredine);

 


 

Reference:

Radili smo, kako sa velikim multinacionalnim kompanijama, tako i sa malim preduzećima.

Neki od naših klijenata u Srbiji su: Japan Tobacco International, Toyota Srbija, Mercator-S, VIP mobile, ERSTE banka, Canon, JP Transnafta, Delta holding, Potisje Kanjiža, Tarkett, Toza Marković, Farmakom Guča, Agencija za privatizaciju, Velefarm, Galenika, Srpska fabrika stakla, Alca trgovina, Privredne komore, Agencija za hemikalije, opštine: Kragujevac, Vranje, Obrenovac, Boljevac, Blace;  itd.

Detaljne reference Victoria consulting, dostupne su na zahtev. 

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa