IZRADA DOKUMENTACIJE ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I TRETMAN OTPADA

Za obavljanje jedne ili više delatnosti operatera u oblasti upravljanja otpadom pribavljaju se dozvole, i to: dozvola za sakupljanje otpada, dozvola za transport otpada, dozvola za skladištenje otpada,  dozvola za tretman otpada, dozvola za odlaganje otpada. Za obavljanje više delatnosti jednog operatera može se izdati jedna integralna dozvola.

Mi Vam možemo pomoći u pripremi potrebne dokumentacije za dobijanje odgovarajuće dozvole.