USLUGE SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE I ORGANIZACIJA OBUKE ZA STICANJE ZVANJA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE I OBUKE ZA OBNOVU LICENCE


Preduzeće Victoria consulting iz oblasti upravljanja hemikalijama pruža usluge:


-  savetnika za hemikalije (i biocidne proizvode)

- vrši obuku budućih savetnika za hemikalije i proveru znanja savetnika za hemikalije (poseduje odgovarajuće odobrenje za organizaciju obuke i proveru znanja savetnika za hemikalije).

- vrši obuku za pripremu savetnika za polaganje ispita za obnovu licence

- organizuje polaganje ispita za sticanje Uverenja za savetnika za hemikalije i za obnavljanje Uverenja za savetnika za hemikalije.

Prema važećem Zakonu o hemikalijama i Pravilniku o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrši obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije, rok za angažovanje savetnika za hemikalije bio je do 09. marta 2013.godine.

Savetnici za hemikalije moraju imati položen ispit za savetnike, završenu licenciranu obuku za savetnike za hemikalije i položen odgovarajući ispit. Victoria consulting sem što ima odobrenje za realizaciju obuke za sticanje zvanja savetnika za hemikalije, u stalnom radnom odnosu ima zaposleno nekoliko savetnika za hemikalije i pruža i usluge savetnika za hemikalije.

Victoria consulting pruža i usluge obuke za obnovu licence savetnika za hemikalije (obuka posebno namenjena savetnicima za hemikalije koji se pripremaju za polaganje ispita za obnovu stečene licence), uključujući i polaganje ispita za sticanje/obnovu Uverenja za savetnika za hemikalije.


NOVOSTI


 

OD SADA - OBJAVE O NOVIM OBUKAMA PREKO DRUŠTVENIH MREŽA

Odlučili smo da u cilju što veće interaktivnosti sa korisnicima, novosti i obaveštenja u vezi sa obukama od sada objavljujemo preko naših društvenih mreža:

- Facebook

- LinkedIn

Nadamo se da ćete se povezati sa nama i preko društvenih mreža.

Srdačan pozdrav,

tim Victoria consulting


Poziv za obuku - Obuka za sticanje zvanja: Savetnik za hemikalije - MAJ 2021 

Obuka je pod odobrenjem Ministarstva za zaštitu životne sredine

Termin:

- MAJ, 2021: 17-21.05.2021 (5 radnih dana) - PRIJAVE U TOKU

 

Postoji mogućnost održavanja obuke on line.

Broj mesta je ograničen.

Prijave su u toku.

Više informacija: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i telefone: 069/2288689, 069/2288688.

 Skola za hemikalije Victoria consulting


Objavljen je Plan obuka Victoria consulting za period: maj-juni, 2021.

Novi termin za obuku za savetnika za hemikalije: 17.-21.05.2021. 

Planirane obuke su iz sledećih oblasti: 

- Osnovna obuka - ISO 50001:2018 Sistem menadžmenta energijom: 14.05.2021

- Hemikalije (savetnik za hemikalije – obuka za sticanje licence (17.-21.05.2021.) i obuka za obnovu licence (juni,  2021.)

- Cirkularna ekonomija i poslovni modeli: 03.-04.06.2021

- HSE napredna obuka: 16.-18.06.2021


U toku je prikupljanje prijava za pojedinačne obuke koje su navedene u Planu obuka.

Broj polaznika za sve navedene obuke je ograničen, jer nam je veoma bitno da polaznici imaju mogućnost da se aktivno uključuju tokom obuke.

Iz tog razloga se na primer i obuke koje su u on-line varijanti odvijaju u modu sastanka, a ne webinara.

Za sve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 


PLAN OBUKA: FEBRUAR-MART 2021.

Objavljen je Plan obuka Victoria consulting za period: februar-mart, 2021.

Planirane obuke su iz sledećih oblasti: 

- Hemikalije (savetnik za hemikalije – obuka za sticanje licence (15.-19.03.2021.) i obuka za obnovu licence (11.02.-02.2021.)
- Standardi za sisteme menadžmenta  (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), osnove i interne provere (različite iobuke u nedelji: 23.-26.02.2021.)
- EMAS (Eco Management and Audit Scheme): 12.03.2021.
- Cirkularna ekonomija i poslovni modeli (nova obuka): 25.-26.03.2021.

U toku je prikupljanje prijava za pojedinačne obuke koje su navedene u Planu obuka.

Broj polaznika za sve navedene obuke je ograničen, jer nam je veoma bitno da polaznici imaju mogućnost da se aktivno uključuju tokom obuke.

Iz tog razloga se na primer i obuke koje su u on-line varijanti odvijaju u modu sastanka, a ne webinara.

Za sve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju.

Plan obuka se može preuzeti sa linka: Plan obuka

Skola


POZIV - DVODNEVNA OBUKA ZA OBNOVU LICENCE ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE - FEBRUAR, 2021 - "FACE TO FACE"

PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA OBNOVU LICENCE ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE - "REFRESH" OBUKA

Termin: 11.02.-12.02.2021

Lokacija: On line

Termin ispita:

- Pozovite za više informacija

Skola za hemikalije Victoria consulting

Obuka je posebno namenjena i prilagođena savetnicima za hemikalije koji već imaju licencu (Uverenje), a u skorije vreme ih čeka polaganje ispita za obnovu licence.

Osnovni cilj ove obuke je da se polaznici obuke (savetnici za hemikalije) upoznaju sa novim načinom polaganja ispita u odnosu na onaj koji su polagali prvi put, ali i da obnove znanje iz oblasti koje im nakon prvog polaganja možda nisu bile u primarnom fokusu tokom njihovog svakodnevnog rada, i da na taj način steknu dodatnu sigurnost pred polaganje stručnog ispita.

Nastava je osmišljena kao kombinacija kratke obnove teorijskog i praktičnog dela, s tim što se posebna pažnja obraća na praktične zadatke.

Ono što smatramo da je posebno važno da naglasimo je da je naša obuka osmišljena na način da na maksimalno efikasan i efektivan način (bez "razvodnjavanja", a opet sveobuhvatno), u toku dva dana trajanja, savetnicima daje ključne informacije za sve tematske jedinice objedinjeno, sa konkretnim fokusom na pripremu za polaganje testa za obnovu licence.

Povratne informacije koje smo dobili od polaznika naše obuke je da im je obuka veoma koristila u pripremi ispita za obnovu licence.

Neki od komentara naših polaznika ove obuke:

- "Obuka je super, profesionalno organizovana, prezentacije su jasne i vrlo edukativne. Prezadovoljna celovitom obukom!!! "

- "Odlična obuka sa kvalitetnim predavačima koji su i najsloženije tematske jedinice preneli i kvalitetno objasnili."

-"Sve pohvale za predanost, energiju, pripremljen materijal, strpljenje. Hvala na svemu, iskreno!"

- "Sve je bilo odlično!!! Organizacija, predavači i materijal!!! Hvala na svemu.".

Za detaljnije informacija pozovite:

Kontakt: 069/2288689; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


· POZIV - OSNOVNA OBUKA ZA  STICANJE ZVANJA: SAVETNIK ZA HEMIKALIJE: MART 2021 ("FACE TO FACE")

Poziv za obuku - Obuka za sticanje zvanja: Savetnik za hemikalije

Obuka je pod odobrenjem Ministarstva za zaštitu životne sredine

Termin:

- MART, 2021: 15-19.03.2021 (5 radnih dana) - Prijave u toku

Mesto održavanja: Novi Beograd

Broj mesta je ograničen.

Prijave su u toku.

Više informacija: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i telefone: 069/2288689, 069/2288688.

 Skola za hemikalije Victoria consulting


· Održano je nekoliko obuka za refresh i osnovnu obuku za savetnike za hemikalije - 2021

Održali smo uspešno više obuka za refresh obuke za savetnika za hemikalije u 2020. godini. 

Otpočeli smo i sa on-line obukama koje su se pokazale veoma dobro.

U poslednjem kvartalu 2020. smo održali i dve petodnevne obuke za saveznika za hemikalije.


 

· REALIZOVANA PETODNEVNA OBUKA - ZA STICANJE ZVANJA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE-FEBRUAR 2020

hemikalije

Obuka je realizovana pod odgovarajućim odobrenjem Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Termin: 24.02.-28.02.2020 (pet dana, 40 školskih časova)


POZIV - REFRESH obuka za Savetnika za hemikalije i informacija o ISPITIMA za Savetnika za hemikalije

PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA OBNOVU LICENCE ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE - "REFRESH" OBUKA

Termin: 12.03.-13.03.2020 (uz mogućnost pohađanja obuke i samo drugog dana). ODLAŽE SE (ZBOG SITUACIJE SA COVID-19)

Lokacija: Novi Beograd

Termin ispita (April, 2020):

-  ODLAŽE SE (ZBOG SITUACIJE SA COVID-19)

Skola za hemikalije Victoria consultingTokom 2019. godine održali smo nekoliko dvodnevnih obuka za obnovu licence za savetnika za hemikalije.

Zahvaljujemo se svim učesnicima obuka na ukazanom poverenju.

Uskoro ćemo objaviti informacije o narednim obukama.

   

 

 · ODRŽANA PETODNEVNA OBUKA - ZA STICANJE ZVANJA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

hemikalije

Obuka je realizovana pod odgovarajućim odobrenjem Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Termin: 27.05.-31.05.2019 (pet dana, 40 školskih časova)

Lokacija: Novi Beograd


·   ODRŽANA PETODNEVNA, OBAVEZNA OBUKA ZA STICANJE ZVANJA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE - FEBRUAR 2019

Termin: 18.02.-22.02.2019 (pet dana, 40 školskih časova)

Skola za hemikalije Victoria consulting


·   ODRŽANA DVODNEVNA OBUKA ZA OBNOVU LICENCE ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE - MART 2019

PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA OBNOVU LICENCE ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE - "REFRESH" OBUKA

Termin: 14.03.-15.03.2019 (uz mogućnost pohađanja obuke i samo drugog dana) 

Obuka je posebno namenjena i prilagođena savetnicima za hemikalije koji već imaju licencu (Uverenje), a u skorije vreme ih čeka polaganje ispita za obnovu licence.

 

Osnovni cilj ove obuke je da se polaznici obuke (savetnici za hemikalije) upoznaju sa novim načinom polaganja ispita u odnosu na onaj koji su polagali prvi put, ali i da obnove znanje iz oblasti koje im nakon prvog polaganja možda nisu bile u primarnom fokusu tokom njihovog svakodnevnog rada, i da na taj način steknu dodatnu sigurnost pred polaganje stručnog ispita.

Nastava je osmišljena kao kombinacija kratke obnove teorijskog i praktičnog dela, s tim što se posebna pažnja obraća na praktične zadatke.

Ono što smatramo da je posebno važno da naglasimo je da je naša obuka osmišljena na način da na maksimalno efikasan i efektivan način (bez "razvodnjavanja", a opet sveobuhvatno), u toku dva dana trajanja, savetnicima daje ključne informacije za sve tematske jedinice objedinjeno, sa konkretnim fokusom na pripremu za polaganje testa za obnovu licence.

Povratne informacije koje smo dobili od polaznika naše obuke je da im je obuka veoma koristila u pripremi ispita za obnovu licence.

Neki od komentara naših polaznika ove obuke:

- "Obuka je super, profesionalno organizovana, prezentacije su jasne i vrlo edukativne. Prezadovoljna celovitom obukom!!! "

 - "Odlična obuka sa kvalitetnim predavačima koji su i najsloženije tematske jedinice preneli i kvalitetno objasnili."

 -"Sve pohvale za predanost, energiju, pripremljen materijal, strpljenje. Hvala na svemu, iskreno!"

 - "Sve je bilo odlično!!! Organizacija, predavači i materijal!!! Hvala na svemu.".

 Za detaljnije informacija u vezi sa ovom obukom pozovite:

 Kontakt: 011/2288688, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Održana još jedna  petodnevna, obavezna obuka za sticanje zvanja savetnika za hemikalije - oktobar 2018

Obuka se realizuje pod odgovarajućim odobrenjem Ministarstva za zaštitu životne sredine. 

Termin: 08.10.-12.10.2018 (pet dana, 40 školskih časova)

Obuka-savetnik za hemikalije, Victroia consulting


Održana još jedna DVODNEVNA OBUKA ZA OBNOVU LICENCE ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE - SEPTEMBAR 2018

PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA OBNOVU LICENCE ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE - "REFRESH" OBUKA

Termin: 27.09.-28.09.2018 (uz mogućnost pohađanja obuke i samo drugog dana)

Skola za hemikalije Victoria consulting


·  TERMINI ISPITA ZA OBNOVU LICENCE ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

Skola za hemikalije Victoria consulting

Termini ispita:

- Februar, 2018 (13.02.2019)

- April, 2019 (03.04.2019)

Lokacija: Novi Beograd.

Victoria consulting poseduje odgovarajuće odobrenje za organizaciju ispita za savetnike za hemikalije, izdato od nadležnog Ministarstva i već godinama uspešno organizuje i obuke i polaganje ispita za sticanje zvanja savetnika za hemikalije.

Termini ispita koje objavljujemo su najavljeni Ministarstvu za zaštitu životne sredine.

Kasniji termini ispita biće organizovani u razmacima od najmanje 30 dana. Precizni termini će biti objavljeni naknadno.

Prijave: Svi zainteresovani koji žele da polažu ispit za obnovu licence mogu da se jave na sledeći kontakt:

011/2288688, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 

· Avgust, 2018. Preduzeće Victoria consulting d.o.o. - dobilo produženje zvaničnog odobrenja za vršenje obuke i provere znanja za savetnike za hemikalije. 

Odobrenje je dobijeno od strane Ministarstva zaštite životne srdeine za vršenje obuke i provere znanja za savetnike za hemikalije.

To je generalno produženje prethodno odobrenja nadležnog Ministarstva, koje posedujemo od 2012.godine.

 

Skola za hemikalije Victoria consulting

 


·   Održana još jedna "REFRESH" obuka za pripremu ispita za obnovu  licence za savetnika za hemikalije

U terminu 11.-12.06.2018 uspešno je održana dvodnevna obuka Victoria consulting za polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije "Refresh obuka".

Obuka je posebno namenjena i prilagođena savetnicima za hemikalije koji već imaju licencu (Uverenje), a koje očekuje polagnje ispita za obnovu licence.

Komentari polaznika obuke su ponovo veoma pozitivni.

 


·   Održana još jedna "REFRESH" obuka za pripremu ispita za obnovu  licence za savetnika za hemikalije

U terminu 10.-11.05.2018 uspešno je održana dvodnevna obuka Victoria consulting za polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije "Refresh obuka".

Obuka je posebno namenjena i prilagođena savetnicima za hemikalije koji već imaju licencu (Uverenje), a koje očekuje polagnje ispita za obnovu licence.

Komentari polaznika obuke su ponovo veoma pozitivni, sledeća obuka planirana je za juni, 2018.godine.

Obuka-savetnik za hemikalije, Victroia consulting


 

·  TERMINI ISPITA ZA OBNOVU LICENCE ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

Skola za hemikalije Victoria consulting

Termini ispita:

- Maj, 2018 (18.05.2018, 12:00-15:00)

- Juni, 2018 druga polovina juna, najverovatnije 18.06.2018 (tačan termin biće određen naknadno)

Lokacija: Novi Beograd.

Victoria consulting poseduje odgovarajuće odobrenje za organizaciju ispita za savetnike za hemikalije, izdato od nadležnog Ministarstva i već godinama uspešno organizuje i obuke i polaganje ispita za sticanje zvanja savetnika za hemikalije.

Termini ispita koje objavljujemo su najavljeni Ministarstvu za zaštitu životne sredine.

Kasniji termini ispita biće organizovani u razmacima od najmanje 30 dana. Precizni termini će biti objavljeni naknadno.

Prijave: Svi zainteresovani koji žele da polažu ispit za obnovu licence mogu da se jave na sledeći kontakt:

011/2288688, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


 

 

·   Održana još jedna "REFRESH" obuka za pripremu ispita za obnovu  licence za savetnika za hemikalije

 

U terminu 20.03.2018-21.03.2018 uspešno je održana dvodnevna obuka Victoria consulting za polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije "Refresh obuka".

Obuka je posebno namenjena i prilagođena savetnicima za hemikalije koji već imaju licencu (Uverenje), a koje očekuje polagnje ispita za obnovu licence.

Komentari polaznika obuke su jako pozitivni, sledeća obuka planirana je za maj, 2018.godine.

Obuka-savetnik za hemikalije, Victroia consulting

 

 


· 28.02.2018 ODRŽANA FEBRUARSKA OBUKA ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE ISPITA ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE
U terminu: 19.02.-23.02.2017, održana je još jedna licencirana petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o.

Ovoga puta u novom prostoru na Novom Beogradu.

Skola za hemikalije Victoria consulting Obuka-savetnik za hemikalije, Victroia consulting

 


 

·   Održana "REFRESH" obuka za pripremu ispita za obnovu  licence za savetnika za hemikalije

U terminu 16.-17.01.2018 uspešno je održana još jedna dvodnevna obuka Victoria consulting za polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije "Refresh obuka".

Obuka je posebno namenjena i prilagođena savetnicima za hemikalije koji već imaju licencu (Uverenje), a koje očekuje polagnje ispita za obnovu licence.

Komentari polaznika obuke su jako pozitivni, sledeća obuka planirana je za april, 2018.godine.

Svi polaznici naših Refresh obuka (novembar 2017/decembar 2017, januar 2018) su uspešno položili ispit za obnovu licence za savetnika za hemikalije (iz prvog puta). Čestitamo im!

Skola za hemikalije Victoria consulting


·   Održana "REFRESH" obuka za pripremu ispita za obnovu  licence za savetnika za hemikalije

U terminu 30.11.2017-01.12.2017 uspešno je održana dvodnevna obuka Victoria consulting za polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije "Refresh obuka".

Obuka je posebno namenjena i prilagođena savetnicima za hemikalije koji već imaju licencu (Uverenje), a koje očekuje polagnje ispita za obnovu licence.

Komentari polaznika obuke su jako pozitivni, sledeća obuka planirana je za januar, 2018.godine.

Skola za hemikalije Victoria consulting Obuka-savetnik za hemikalije, Victroia consulting


· 27.02.2017 ODRŽANA FEBRUARSKA OBUKA ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE ISPITA ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE
U terminu: 20.02.-24.02.2017, održana je još jedna licencirana petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o.

Skola za hemikalije Victoria consulting Obuka-savetnik za hemikalije, Victroia consulting


· 09.10.2016 ODRŽANA JOŠ JEDNA LICENCIRANA OBUKA ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE ISPITA ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE
U terminu: 03.10.-07.10.2016, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o.

Skola za hemikalije Victoria consulting Obuka-savetnik za hemikalije, Victroia consulting

Sledeća obuka za sticanje zvanja savetnik za hemikalije planirana je za Februar, 2017. godine.

 


 

· 05.06.2016 ODRŽANA JOŠ JEDNA LICENCIRANA OBUKA ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE ISPITA ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE
U terminu: 30.05.-03.06.2016, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o.

Skola za hemikalije Victoria consulting Victoria consulting - Obuka za sticanje zvanja savetnika za hemikalije Skola za hemikalije Victoria consulting

 


· 14.11.2015 ODRŽANA NOVEMBARSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE
U terminu: 09.11.-13.11.2015, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting

 


 

· Avgust, 2015. Preduzeće Victoria consulting d.o.o. - dobilo produženje zvaničnog odobrenja za vršenje obuke i provere znanja za savetnike za hemikalije. 

Dana 11.08.2015 privredno društvo Victoria consulting d.o.o. je dobilo zvanično odobrenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za vršenje obuke i provere znanja za savetnike za hemikalije.

To je generalno produženje prethodno odobrenja Agencije za hemikalije, iz avgusta 2012.godine.


Odobrenje se može preuzeti ovde.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting

 

 

 


 

· 06.03.2015 ODRŽANA FEBRUARSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE

Krajem februara 2015, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting


· 30.11.2014 ODRŽANA NOVEMBARSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE
U terminu: 24.11.-28.11.2014, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting

 


 

· 07.10.2014 ODRŽANA SEPTEMBARSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE
U terminu: 29.09.-03.10.2014, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o.

Skola za hemikalije Victoria consulting


· 14.02.2014 ODRŽANA FEBRUARSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE
U terminu: 03-07.02.2014, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting


· 17.12.2013 ODRŽANA DECEMBARSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE I ISPIT ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

U terminu: 02-06.12.2013, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o.
Takođe, 15.11. i 16.12.2013 održani su i ispiti za savetnika za hemikalije, za polaznike koji su ranije pohađali obuku Victoria consulting. Možemo da se pohvalimo da su do sada, svi kandidati koji su pohađali našu obuku, položili ispit iz prvog puta. Čestitamo!

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting

 

 


 

· 01.11.2013 ODRŽANA OKTOBARSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE

U terminu: 28.10.-01.11.2013, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije u organizaciji Victoria consulting d.o.o. 

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting


· Oktobar, 2013.  Novi projekti sa Knauf-Zemun d.o.o. 

Sa Knauf-Zemun je nastavljena saradnja ali ovog puta na dva nova projekta u oblasti upravljanja hemikalijama.  

Knauf


 

· Oktobar, 2013 Konsultantske usluge za Flexy clean

Ostvarena saradnja Victoria consulting d.o.o. i Flexy clean d.o.o. - konsultantske usluge iz oblasti upravljanja hemikalijama.

Flexy clean


 

· 10-11.10.2013. Učešće našeg predstavnika na međunarodnoj konferenciji za upravljanje hemikalijama, u Bugarskoj.

Međunarodna konferencija: "Responsible care-contribution to sustainable chemical industry in Balkan region" održala se u Sofiji u periodu 10-11.10.2013. Konferencija je okupila predstavnika ministarstava, privrede, Evropske agencije za hemikalije, Evropskog saveta za hemijsku industriju. 

Responsible care Sofia Victoria consulting Responsible care Sofia Victoria consulting


· 28.09.2013 ODRŽANA SEPTEMBARSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE

U terminu: 23.09.-27.09.2013, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije Victoria consulting d.o.o. 

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting

 


 

·  10.05.2013 Održan još jedan ispit za savetnika za hemikalije

Dana 10.05.2013 održan je još jedan ispit za savetnika za hemikalije (za polaznike zaključno sa martovskom školom).
Čestitamo svim kandidatima koji su uspešno položili ispit i time stekli zvanje savetnika za hemikalije!


· 30.04.2013  Uspostavljena saradnja Victoria consulting d.o.o. sa Beohemik d.o.o., Beograd
Beohemik


· 05.04.2013  ODRŽAN ISPIT ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE

Dana 05.04.2013 održan je ispit za savetnika za hemikalije (za polaznike zaključno sa februarskom školom).
Naredni ispit (za kandidate koji su pohađali nastavu zaključno sa martovskom školom zakazan je u prvoj polovini maja, 2013. godine).

Čestitamo svim kandidatima koji su uspešno položili ispit i time stekli zvanje savetnika za hemikalije!

Skola za hemikalije Victoria consulting· 26.03.2013 ODRŽANA MARTOVSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE

U terminu: 22.03.-26.03.2013, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije Victoria consulting d.o.o.
Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting


· 08.03.2013 Usluge savetnika za hemikalije za Mali servis  - Potpisan je ugovor sa našim starim klijentom Mali servis - za poslove za pružanje usluga savetnika za hemikalije. Mali servis d.o.o. nas je već ranije angažovao na poslovima pribavljanje odgovarajućih dozvola za upravljanje otpadom i postupak u odlučivanju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Mali servis Skola za hemikalije Victoria consulting


·  ODRŽAN ISPIT ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE

Dana 05.03.2013 održan je ispit za savetnika za hemikalije (za polaznike zaključno sa januarskom školom).
Naredni ispit (za kandidate koji su pohađali nastavu zaključno sa februarskom školom zakazan je za početak aprila, 2013. godine).

Čestitamo svim kandidatima koji su uspešno položili ispit i time stekli zvanje savetnika za hemikalije!

Skola za hemikalije Victoria consulting


 


·  ODRŽANA FEBRUARSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE

U terminu: 25.02.-01.03.2013, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije Victoria consulting d.o.o. Zbog dodatnog interesovanja za obuku, otvoren je i još jedan termin obuke u martu (22.-26.03.2013).
Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting 

 

· ODRŽANA JANUARSKA OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE

U terminu: 21.-25.01.2013, održana je još jedna petodnevna obuka za savetnike za hemikalije Victoria consulting d.o.o.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting


·  ODRŽAN ISPIT ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE

Dana 18.01.2013 održan je ispit za savetnika za hemikalije, za polaznike koji su pohađali obuku Victoria consulting. Svi kandidati koji su izašli na ispit, uspešno su ga položili i time stekli zvanje Savetnika za hemikalije. Čestitamo!

Skola za hemikalije Victoria consulting


·  ODRŽANA ŠKOLA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE - NOVEMBAR 2012

U termin:u 26.-30.11.2012, održana je petodnevna obuka za savetnike za hemikalije Victoria consulting d.o.o.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting

 


 

· 17.08.2012. Preduzeće Victoria consulting d.o.o. - dobilo zvanično odobrenje za vršenje obuke i provere znanja za savetnike za hemikalije.


Dana 09.08.2012 privredno društvo Victoria consulting d.o.o. je dobilo zvanično odobrenje Agencije za hemikalije za vršenje obuke i provere znanja za savetnike za hemikalije.
Preliminarne prijave i upiti se mogu izvršiti preko e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Trajanje škole je pet dana (40 školskih časova).
Zvanično odobrenje za školu se može preuzeti ovde.

 

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting


Savetnik za hemikalije mora da ima:
- stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama, na kojima je u okviru studijskog programa ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.
- završenu obuku za savetnika (završenu školu za savetnika za hemikalije)
- položen ispit za savetnika.


· 15.07.2012.  Stara planinska riznica - Konsultantske usluge za klasifikaciju hemikalija i izradu bezbednosnih listova

Započeo projekat klasifikacije hemikalija i izrade bezbednosnih listova za nekoliko proizvoda Stara planinska riznica.
 

· 10.02.2012 Projekat izveštavanja o izmenama zakonskih propisa za Canon (životna sredina, upravljanje hemikalijama i bezbednost proizvoda).

Victoria consulting je preko denskatt GmbH, od januara 2012 zadužena za projekat praćenja i izveštavanja o izmenama propisa iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti proizvoda i upravljanja hemikalijama za Canon Srbija. Projekat je u sklopu šireg projekta koji vodi denksatt GmbH za globalno izveštavanje Canon, na nivou regiona.  
To je, uz projekat sa Toyota Srbija, drugi projekat ovog tipa na kojem je Victoria consulting angažovana u kontinuitetu.· 27-28.10.20111. Učešće našeg predstavnika sa još 4 predstavnika iz Srbije na TAIEX seminaru u Podgorici (tema: REACH i upravljanje hemikalijama).

Direktorka mr Dragana Petrović je sa još četiri predstavnika iz Srbije učestvovala na TAIEX seminaru u Podgorici gde su glavne teme bile REACH i upravljanje hemikalijama.


· 22.09.2011 Zaposleni Victoria consulting d.o.o. su uspešno položili sve testove za predavače sa savetnike za hemikalije (za ukupno 22 tematske jedinice). 

 

 

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa