· 06.02.2013.  Svečana dodela priznanja za uspešno realizovan projekat ECOprofit Novi Sad 2012

Dana 06.02.2013. u Svečanoj sali Gradske kuće Novog Sada održana je ceremonija dodele priznanja kompanijama koje su uspešno privele kraju projekat EcoProfit Novi Sad 2012.

Projekat "EcoProfit Novi Sad",  su zajednički pokrenuli Grad Novi Sad, Austrijska agencija za razvoj i konzorcijum "Denkstatt" iz Beča (Victoria consulting posluje u okviru denkstatt grupe i bila je dirktno uključena na realizaciji projekta). EcoProfit je program zasnovan na konceptu čistije proizvodnje, sa ciljem smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, uz istovremeno ostvarivanje ušteda. Namenjen je organizacijama svih veličina i vrsta delatnosti.

Priznanja kompanijama uručili su zamenik gradonačelnika Novog Sada, Borko Ilić i zamenik ambasadora republike Austrije Wolfgang Wagner. Priznanja su uručena kompanijama: „Lafarge BFC“, „Beo Eko Korak“, „Galerija Matice srpske“, „Sunoko“, „Panonske TE-TO“ i „TRS Swiss Production“.

Prigodne govore tom prilikom održali su: Borko Ilić (zamenik gradonačelnika Novog Sada), Wolfgang Wagner (zamenik ambasadora republike Austrije), Vladimir Batez (bivši odbojkaški reprezentativac), Siniša Mauhar (tehnički direktor „Lafarge BFC“),  i Willibald Kaltenbrunner (direktor denkstatt GmbH i jedan od menadžera Victoria Consulting d.o.o).
Ostvarena ušteda, za oba kruga projekta ECO Profit Novi Sad, na godišnjem nivou iznosi oko 550.000 EUR, što je u proseku 35.000,00 EUR po kompaniji. Više detalja.

ECOprofit Victoria consulting denkstatt   Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting 


 

· 05.02.2013.  Uspešna odbrana ECOprofit izveštaja kompanija pred stručnom komisijom

Dana 05.02.2013. u Gradskoj kući Novog Sada, pred stručnom komisijom za vrednovanje rezultata na projektu ECOporfit Novi Sad 2012, održana je prezentacija mera i programa koje su kompanije-učesnice projekta pripremile i sprovele u okviru projekta. Svih šest kompanija koje su u toku 2012. godine učestvovale u projektu dobilo je pozitivne ocene i predloženo je da budu nagrađene zvaničnim priznanjem od strane Grada Novog Sada, za uspešno realizovan projekat i ostvarene konkretne mere uštede i zaštite životne sredine.
Članovi komisije činili su predstavnici: Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Gradske uprave za zaštitu životne sredine, Novi Sad, Ambasade republike Austrije, grada Beča, Centra za čistiju proizvodnju i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

    Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting  Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting  Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting
 


· 04.12.2012  Održana šesta radionica na projektu ECOprofit Novi Sad 2012.

Dana 04.12.2012, održana je šesta radionica sa kompanijama, učesnicama ECOprofit Novi Sad 2012.
Na radionici su između ostalog, detaljno obrađene teme: formiranje programa i definisanje mera zaštite životne sredine, ISO 14001, EMAS, kao i eksterna i interna komunikacija u vezi sa pitanjima životne sredine.

ECOprofit Victoria consulting denkstatt   ECOprofit Victoria consulting denkstatt ECOprofit Victoria consulting denkstatt 

 · 13.11.2012  Održana peta radionica na projektu ECOprofit Novi Sad 2012.

Dana 13.11.2012, održana je peta radionica sa kompanijama, učesnicama ECOprofit Novi Sad 2012.
Na radionici su između ostalog, detaljno obrađene teme: zakonski propisi iz oblasti zaštite životne sredine i način njihovog sistemskog praćenja, zelene nabavke, upravljanje otpadom itd.. Nakon radionice, održan je redovan sastanak sa praktikantima.

ECOprofit Victoria consulting denkstatt       · 17.10.2012.  Održana četvrta radionica na projektu ECOprofit Novi Sad 2012.

Dana 17.10.2012, održana je četvrta radionica sa kompanijama, učesnicama ECOprofit Novi Sad 2012.

Na radionici su između ostalog, detaljno obrađene teme: upravljanje otpadom, upravljanje voznim parkom u cilju smanjenja potrošnje goriva, upoznavanje sa novim tehnologijama (LED osvetljenje), procena izvodljivosti opcija čistije proizvodnje.
Nakon radionice, održan je redovan sastanak sa praktikantima.

ECOprofit Victoria consulting denkstatt     Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting


· 14.09.2012.  Serija energetskih audita - projekat ECOprofit 2012


Tokom avgusta i septembra 2012, održana je serija energetskih audita za kompanije-učesnic projekta ECOprofit 2012.

Uključeni su nacionalni i međunarodni eksperti denkstatt/Victoria consulting koji su obavili po jednu posetu svakoj od kompanija sa ciljem da se utvrdi postojeće stanje i mogućnosti za uštede i optimizacije u pogledu energije.

    Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting

 


 

· 04.09.2012.  Održana treća radionica na projektu ECOprofit Novi Sad 2012.

Dana 04.09.2012, održana je treća radionica sa kompanijama, učesnicama ECOprofit Novi Sad 2012.

Na radionici je između ostalog, detaljno obrađena tema energestke efikasnosti i menadžmenta energijom.
Nakon radionice, održan je redovan sastanak sa praktikantima.

ECOprofit Victoria consulting denkstatt   Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting

 Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting Ecoprofit radionica denkstatt Victoria consulting


· 19.06.2012. Održana druga ECOprofit radionica sa kompanijama.
 
Dana 19.06.2012, u Novom Sadu je održana druga radionica sa predstavnicima kompanij koje učestvuju na projektu. Sem konsultanata denkstatt i Victoria consulting, prezentaciju je održao i gospodin Mirko Atlas iz Danubius Novi Sad koji je predstavio pozitivna iskustva Danubius iz prethodnog ciklusa ECOprofita.

   · 18.06.2012. Obavljena prva ECOprofit in-house radionica u Lafarge i BeoEkoKorak u Beočinu.
 
Radionica je obavljena 18.06.2012. Za vreme radionice, menadžmentu i ECOprofit timu Lafarge i BeoEkoKorak, detaljnije je predstavljen projekat ECOprofit i osnovni ciljevi projekta. Konsultanti denkstatt i Victoria consulting, zajedno sa praktikantima, izvršili su prvi snimak stanja i obilazak lokacije.
  
                  · 22.05.2012, Održana prva ECOprofit radionica sa kompanijama

22.05.2012, u Novom Sadu je održana prva ECOprofit radionica sa predstavicima kompanija koje učestvuju na projektu, kao i priprema praktikanata za prvu posetu kompanijama.  

       
            

           · 08.05.2012.  ECOprofit - uključen kao jedan od primera zelene ekonomije u Nacionalnom izveštaju za Rio+20 konferenciju

ECOprofit Novi Sad će biti uključen kao jedan od primera zelene ekonomije, u Nacionalnom sinteznom izveštaju: Srbija - Na putu ka zelenoj ekonomiji, koji se priprema za učešće Srbije na Konferenciji o održivom razvoju Rio +20.
          


· 02-05.04.2012.  Održana obuka za 22 praktikanta na projektu ECOprofit Novi Sad 2012.

Dana 02-05.04.2012 u zgradi Gradske kuće u Novom Sadu, konsultanti Victoria consulting, zajedno sa kolegama iz denkstatt Rumunija i denkstatt Austrija, održali su obuku za 22 praktikanta na projektu ECOProfit 2012.
Na četvorodnevnoj obuci, polaznici obuke su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim principima čistije proizvodnje, sistemima menadžmenta ISO 14001, ISO 50001 i EMAS, praćenjem zakonskih propisa iz oblasti životne sredine, osnovama upravljanja otpadom, upravljanja hemikalijama, osnovama energetske efikasnosti, analizom materijalnih i energetskih bilansa, osnovama zelenih nabavki, Eko znaka i sl.

            
 
                    
 


· 01.04.2012

- Konkurs za prijavu za praktikante - završen. Odabrano 22 praktikanta.
- Konkurs za prijavu kompanija za učešće u ECOprofit 2012 Novi Sad - rok produžen.
Prijave za organizacije otvorene su do 20.05.2012.
Prva radionica za organizacije održaće se 22.05.2012.

 


· 09.02.2012 Poziv za prijavu za novi ciklus EKOprofit Novi Sad - za kompanije iz Novog Sada (ili sa nekom od lokacija u Novom Sadu) i praktikante. Konkurs za odabir 15 kompanija i 20 praktikanata!

Uskoro otpočinje novi ciklus EKOprofit Novi Sad projekta (EKOprofit Novi Sad 2012. Ovoga puta, biće odabrano 15 kompanija iz Novog Sada (ili sa nekom od lokacija u Novom Sadu) koje će imati priliku da pod izuzetno povoljnim uslovima (projekat je još ovog puta u većoj meri sufinansiran) učestvuju u EKOprofit projektu.
Projekat zajednički realizuju Grad Novi Sad, Austrijska agencija za razvoj i konzorcijum denkstatt (ovoga puta uključena je i Victoria consulting kao deo denkstatt grupe).

Za kompanije:
- Poziv za kompanije i više informacija o EkoProfit novi Sad 2012
- Obrazac prijave i uputstvo.

Za praktikante:
- Poziv za podnošenje prijava na konkursu. 

      


· 02.03.2012 Prezentovan rad na Nedelji kvaliteta 2012 (tema: Ecoprofit).

Treću godinu za redom, učestvujemo na Nedelji kvaliteta sa radom.
Ovog puta, predstavljen je rad:
Ecoprofit - profit kroz smanjene negativne uticaje na životnu sredinu, na primeru preduzeća Danubius.
Autori: Žužana Šandor Milošević (direktorka Delta-pak d.o.o.), Mr Dragana Petrović (Victoria consulting).  
Rad je prezentovala g-đa Žužana Šandor Milošević. Program konferencije možete preuzeti ovde.

     


· 25.01.2012 Uspešno završen projekat Ecoprofit Novi Sad 2011. Dodeljena priznanja  kompanijama.

EKOprofit je program zasnovan na konceptu čistije proizvodnje, namenjen je organizacijama svih veličina i tipova delatnosti. Cilj je smanjivanje negativnih uticaja na životnu sredinu, uz istovremeno ostvarivanje ušteda. 
Program je u poslednjih deset godina realizovan u mnogim gradovima širom Evrope. Prvi projekat Ekoprofita u Srbiji, uspešno je realizovan 2011. godine u Novom Sadu. Projekat su zajedno pokrenuli Grad Novi Sad, Austrijska agencija za razvoj i konzorcijum denkstatt.
U Ekoprofit Novi Sad 2011 projektu, učestvovalo je deset kompanija iz Novog Sada, različitih delatnosti i veličina. Jedan od ključnih rezultata projekta su prosečne uštede po kompaniji koje iznose 21.000 €/godišnje, sa prosečnim povratom investicije od oko 2 godine. Rezultat je istovremeno i značajno smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Na završnoj svečanosti, gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić i zamenik ambasadora Austrije  Wolfgang Vagner svečano su uručili nagrade predstavnicima kompanija koje su uspešno završile projkatr “ECOprofit Novi Sad 2011″. Prisutnima su se obratili i izvršni direktor denkstatt GmbH Willibald Kaltenbrunner (zamenik direktora Victoria consulting d.o.o.) i poznati odbojkaš Andrija Gerić.

Priznanja su dodeljena kompanijama: VIP mobile, Danubius, Delhaize (Maxi), Astra, Erste Banka, hotel Veliki, JKP Gradsko zelenilo, JKP Novosadska toplana, Elektrovojvodina

        
                       


Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa