Predstavlja integrisan pristup kontroli zagađivanja koji podrazumeva svođenje na minimum potrošnje sirovina i energije, sprečavanje ili smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, upravljanje otpadom i uzimanje u obzir prekograničnog konteksta. Dobijanje integrisane dozvole, zasniva se na sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti, analizi alternativnih rešenja, utvrđivanju i predlaganju mera kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti i  predlaganju uslova za primenu standarda najbolje dostupne tehnike (BAT – Best Available Techniques) koje je usvojila Evropska komisija.

Integrisana dozvola je odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Sl. glasnik RS", br.135/04).

Integrisana dozvola se izdaje za: rad novih postrojenja (od stupanja na snagu IPPC zakona nijedno novo IPPC postrojenje ne može započeti rad bez integrisane dozvole), rad i bitne izmene u radu - postojeća postrojenja su u obavezi da pribave  integrisanu dozvolu do 2015. godine u skladu sa rokovima utvrđenim

Uredbom o utvrđivanju programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole("Sl. glasnik RS", br. 108/2008). Dozvola se, izuzetno, može odnositi i na prestanak aktivnosti.


Neki od naših klijenata kojima smo pružili usluge u oblasti IPPC:
- Potisje Kanjiža
- Srpska fabrika stakla, Paraćin
- Farmakom, IKT Guča (livnica)

- Farmakom, Mlekara Šabac.

 


· Uspešno održana obuka iz oblasti zaštite životne sredine - Integrisana dozvola, BAT (najbolje dostupne tehnike).

Krajem decembra 2016.godine, Victoria consulting d.o.o. je uspešno održala obuku iz oblasti zaštite životne sredine - Integrisana dozvola, BAT (najbolje dostupne tehnike): "IPPC - BAT/BREF" za zaposlene JKP "Beogradske elektrane".

Obuka IPPC, BAT BREF Victoria consulting Obuka IPPC, BAT BREF Victoria consulting

 


 

 

 

 

 

 

 

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa