HACCP i ISO 22000 (Hazard Analisys and Critical Control Point) – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane 

- konsalting, obuka, izrada izveštaja o ispunjavanju uslova za uvođenje HACCP-a

- HACCP (u prevodu Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) predstavlja kontrolni alat koji se primenjuje u cilju proizvodnje zdrave i bezbedne hrane.

- U 2005. godini je usvojen i ISO 22000:2005 - standard za uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću hrane.

 

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa