EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

EMAS predstavlja dobrovoljni program za menadžment zaštitom životne sredine i proveru, koji omogućava organizacijama da verifikuju svoj sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa odgovarajućom Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta.

EMAS III definisan je Uredbom (EZ) br. 1221/2009 koja se primenjuje od januara, 2010. godine. Uredba je dopunjena sa Uredbom EU 2017/1505.

Usvajanjem Uredbe za EMAS III, decembra 2009. godine, omogućena je registracija u EMAS registar i organizacija van EU koje zadovolje sve neophodne zahteve. 

EMAS je kod nas u zakonskoj regulativi delimično definisan Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl.Gl.RS 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 i 14/2016), koji je 2016.godine izmenjen, između ostalog, sa ciljem da se i realno u praksi podstaknu prve EMAS registracije organizacija iz Srbije.

EMAS sadrži u sebi sve zahteve ISO 14001 standarda, kao i dodatne zahteve ("strožiji" je od ISO 14001).


Decembra 2011. godine, objavljene su i prve zvanične smernice EU (kroz Odluku Evropske komisije 2011/832/EU) koje se odnose na pojašnjenja u vezi registracija u EMAS organizacija koje nisu članice EU (što je od posebnog značaja za organizacije u Srbiji).

Planovi u okviru EU su da se EMAS promoviše kao jedan od kriterijuma koji je preporučljivo uzimati u razmatranje prilikom javnih nabavki, sto će imati uticaja i na konkurentnost preduzeća za izvoz na tržiste EU.

Slično tome, kroz odgovarajuću nacionalnu zakonsku regulativu u Srbiji, počelo je direktno uključivanje kriterijuma EMAS. Primer: Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima, (Sl.Gl.RS, br. 86/2010) gde se u okviru člana 13 definiše da se Pri prenošenju obaveze tretmana na lice koje vrši tretman istrošenih baterija i akumulatora prednost daje postrojenju koje je uključeno u sertifikovani sistem zaštite životne sredine (EMAS).

U 2014 EMAS III konačno postaje realnost u Srbiji. U periodu 2013-2016 u Srbiji se sproveo veliki EU projekat EMAS/IPPC/SEVESO koji je kao jednu od tri komponente projekta uključio EMAS. Na projektu je kao jedini nacionalni ekspert za EMAS bila angažovana mr Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting d.o.o.

EMAS III je konačno postao realnost za organizacije u Srbiji.
U okviru projekta koji finansira EU, izvršeno je revidiranje postojih propisa iz oblasti životne sredine i predložene su konkretne izmene kojima će značajno biti olakšana registracija u EMAS organizacijama iz Srbije.
Takođe, odabrane su prve tri kompanije iz Srbije kojima će od strane projekta biti obezbeđen konkretan konsalting za uvođenje EMAS III i za koje se očekuje da će biti registrovane u zvaničan EMAS registar. U projekat je kao nacionalni EMAS ekspert neposredno uključena i Dragana Petrović, direktorka i jedan od ključnih eksperata Victoria consulting d.o.o.

 

U cilju što boljeg promovisanja EMAS, Victoria consulting je kreirala izradu EMAS Portala (www.emas.rs) sa idejom da kroz poseban web sajt, prikupi sve najznačajnije informacije u vezi EMAS aktivnosti.

WEB:          www.EMAS.rs

FACEBOOK: www.facebook.com/emasthirdcountries

LinkedIn:    www.linkedin.com/groups?home=&gid=6927810&trk=anet_ug_hm

 


 

Aktivnosti

 

GOSTUJUĆE PREDAVANJE NA EKONOMSKOM FAKULTETU

Ekonomski1 200

· Gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Teme: EMAS, zaštita životne sredine i društvena odgovornost.

Naše tradicionalno - gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Teme: Zaštita životne sredine, EMAS, i društvena odgovornost.

Dana 18.04.2019, Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting ponovo je bila gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i studentima završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu prezentovala primere iz prakse na temu: EMAS, menadžment životnom sredinom i društvena odgovornost. Prikupljeni komentari studenata za vreme i nakon predavanja dali su nam kao i uvek novu količinu pozitivne energije.

Zahvaljujemo se studentima na pažnji i velikom broju pozitivnih komentara.


 

· ODRŽANA OBUKA ZA EHS MENADŽMENT

 

HSE1 200 EHS VC

Napredna obuka za EHS Menadžment. U okviru obuke ukratko je predstavljen i sistem EMAS.

Menadžment životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu

Obuka je uspešno održana u terminu: 20.03.-22.03.2019.

 

 

 


 

 

· 19.04.2018  Gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Teme: Zaštita životne sredine, EMS/EMAS, hemijski lizing i društvena odgovornost.

Tradicionalno - gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Teme: Zaštita životne sredine, EMS/EMAS, hemijski lizing i društvena odgovornost.

Dana 19.04.2018, Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting ponovo je bila gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i studentima završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu prezentovala primere iz prakse na temu: zaštita životne sredine, menadžment životnom sredinom i društvena odgovornost. Prikupljeni komentari studenata za vreme i nakon predavanja dali su nam ponovo novu količinu pozitivne energije.

Neke od komentara odlučili smo da podelimo sa posetiovima našeg web sajta:

Victoria consulting EMAS Ekonomski fakultet EMAS Victoria consulting Ekonomski fakultet Beograd


· 19-23.03.2018 Studijska poseta Austriji na temu EMAS (naš predstavnik kao član delegacije Srbije)

U terminu 19-23.03.2018 obavljena je studijska poseta Austriji sa temom aktiviranja prijave srpskih kompanija u sistem EMAS u EU (kroz registar EMAS organizacija u Austriji). Naša predstavnica Victoria consulting (direktorka Dragana Petrović) bila je član srpske delegacije u svojstvu EMAS konsultanta a delegaciju su još sačinjavali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine Srbije, PKS i predstavnici jedne od kompanija koja je prethodno učestvovala na EMAS projektu i koja je zainteresovana za registraciju. Domaćin studijske posete bila je Austrijska agencija za zaštitu životne sredine a obavljeni su razgovori i radionice sa predstavnicima Austrijske agencije za zaštitu životne sredine, Ministartsva životne srdeine i održivog razvoja Austrije, predstavnicima austrijskih EMAS verifiatora i obavljene su posete nekoliko EMAS registrovanih kompanija u Austriji.

Uskoro dodatne novosti po pitanju EMAS!!!


· 05.06.2017.  Victoria consulting - osvojila priznanje na prestižnom međunarodnom takmičenju Energy Globe Award: "Energy Globe Award-National Winner 2017".  Projekat: EMAS.RS

Dana 05.06.2017, na svetski dan zaštite životne sredine, zvanično su objavljeni rezultati nacionalnih pobednika za prestižnu Energy Globe Award nagradu. Za nacionalnog pobednika za Srbiju, za 2017. godinu je proglašena Victoria consulting sa projektom: EMAS.RS.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting

 


 

· 10.04.2017  Gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Teme: EMAS, zaštita životne sredine i društvena odgovornost.

Sada već tradicionalno - gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Teme: Zaštita životne sredine, EMAS, i društvena odgovornost.

Dana 06.04.2017, Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting ponovo je bila gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i studentima završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu prezentovala primere iz prakse na temu: EMAS, menadžment životnom sredinom i društvena odgovornost. Prikupljeni komentari studenata za vreme i nakon predavanja dali su nam novu količinu pozitivne energije.

EMAS Victoria consulting Ekonomski fakultet Beograd Victoria consulting EMAS Ekonomski fakultet EMAS Victoria consulting Ekonomski fakultet Beograd


· 06.09.2016 Lepe vesti iz Austrije - za organizacije iz Srbije zainteresovane za EMAS!

Austrijsko ministarstvo nadležno za životnu sredinu objavilo je odgovarajuće "Smernice za registraciju organizacija iz trećih zemalja" čime su dodatno pojašnjeni i definisani koraci ka EMAS EU registraciji srpskih organizacija u EMAS registar Austrije (čime je organizacijama iz Srbije dodatno olakšan put ka EMAS registraciji, za slučaj da se odluče da to bude nadležno telo u Austriji).

Victoria consulting kao pionir i vodeća konsultantska organizaciji u oblasti EMAS u Srbiji stoji na raspolaganju svim zainteresovanim organizacijama za EMAS za dodatnu podršku prilikom pripreme za registraciju i tokom postupka registracije u EMAS.

Pozovite nas za više informacija.

Kontakt za više informacija na temu EMAS: Dragana Petrović, EMAS ekspert (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

 


 

· 13.04.2016  Gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Teme: EMAS, zaštita životne sredine i društvena odgovornost.

Dana 13.04.2016, Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting bila je gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i studentima završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu prezentovala primere iz prakse na temu: EMAS, menadžment zaštitom životne sredine i društvena odgovornost.

Predavanju je prisustvovalo oko 100 studenata.

Victoria consulting EMAS Ekonomski fakultet

 


 

· Juli,2015. Preduzeće Victoria consulting d.o.o. - jedino preduzeće iz Srbije na prestižnom konkursu EFQM- Achieving Sustainable Excellence, Good practice competition.


Preduzeće Victoria consulting je jedino srpsko preduzeće koje je učestvovalo na prestižnom međunarodnom EFQM konkursu za odabir najbolje prakse iz domena društvene odgovornosti koji je organizovan uz dodatnu podršku UN Global Compact (UN Globalni dogovor).

Ponosni smo što se naše preduzeće kao jedino iz Srbije našlo u odabiru među ukupno 12 javno predstavljenih primera dobre prakse iz čitavog sveta koji su dostupni na zvaničnom web sajtu www.efqm.org

Primer sa kojima smo se predstavili je: "EMAS as a reality in Serbia". Više na linku EFQM

Victoria consulting Good Practice competition

 


 

· 05.06.2015  Učešće na EnE15 konferenciji - Održana prezentacija EMAS kao podrška ka EU - NAŠA PRIČA

Dana 05.06.2015 na svetski dan životne sredine, održana je jedanaesta konferencija: Životna sredina ka Evropi u organizaciji Ambasadora održivog razvoja i životne sredine. Tema konferencije je ove godine: "Horizontalno zakonodavstvo: metode, standardi i alati u oblasti životne sredine".

U okviru plenarnih predavanja, Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting održala je prezentaciju: EMAS kao podrška ka EU - Naša priča. Na konferenciji je prisustvovalo oko 170 učesnika. Skraćenu Agendu možete preuzeti ovde.

Konferencija je od programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNEP podržana kao jedan od zvaničnih događaja kojim se u svetu obeležava Svetski dan životne sredine i predstavlja podršku sektoru životne sredine u procesu približavanja Evropskoj uniji.

Dragana Petrovic Victoria consulting recognition EMAS Dragana Petrovic Victoria consulting

 


 

·Održan panel: Životna sredina i upravljanje otpadom za društveno odgovorne firme.

17.05.2015, 12:00-14:00

Mesto: Radisson Blu Old Mill hotel

Victoria consulting je imala prezentaciju zajedno sa predstavnicima Ambasadora održivog razvoja i životne sredine i predstavnikom RECAN fondacije, drugog dana održavanja Serbian Visions. Kompletan program za Serbian Visions (16.05.-17.05.2015) možete preuzeti na web sajtu: http://www.serbian-visions.rs/program/

Agendu za panel "Životna sredina i upravljanje otpadom za društveno odgovorne firme" možete preuzeti ovde.

Naša prezentacija je bila na temu: Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS/EMAS) kao alati za konkurentnost. Prezentacija je dostupna ovde. Ostale prezentacije dostupne su na web sajtu Ambasadora održivog razvoja i životne sredine.

 


 

· 06.03.2015 Tradicionalno - aktivno učešće na Nedelji kvaliteta. U Privrednoj komori Srbije, prezentovali smo rad: "EMAS - kao podrška održivom poslovanju".

Trećeg dana Foruma (06.03.2015), mr Dragana Petrović (Victoria consulting) predstavila je rad: "EMAS - kao podrška održivom poslovanju".

Rad je objavljen u časopisu Kvalitet i izvrsnost, broj 1-2/2015.

U radu su između ostalog predstavljeni i primeri primene elemenata EMAS u praksi (uključujući i konkretan primer Victoria consulting d.o.o.).

Prezentacija se može pogledati ovde.

Sem rada na temu EMAS, naš predstavnik je koautor rada na temu otpada: "End of waste" kriterijumi - kada otpad prestaje da bude otpad. Ovaj rad je takođe izložen na stručnom skupu i objavljen u časopisu Kvalitet i poslovna izvrsnost.

Program Foruma kvaliteta možete preuzeti na sledećem linku: preuzmi.

EMAS-Victoria consulting

 


 

· Vesti o EMAS u Srbiji objavljene na zvaničnom web sajtu Evropske Unije za EMAS! U tekstu se pominje i Victoria consulting

Ponosni smo što možemo da objavimo da su  na zvaničnim web stranicama EU EMAS, objavljene ključne novosti o aktuelnim EMAS aktivnostima u Srbiji.

U okviru članka, objavljena je i informacija EMAS portalu www.emas.rs koji je kreiran na inicijativu Victoria consulting (pominje se i Victoria consulting).

Naslov je: EMAS postaje realnost u Srbiji ("EMAS becomes a reality in Serbia").

Kompletan članak dostupan je na sledećem linku

2015-1 EU EMAS Serbia EMAS logo (1)

 


· 12.12.2014 G-đa Dragana Petrović održala dve prezentacije na temu EMAS III - na finalnoj EMAS konferenciji, u okviru projekta EMAS/IPPC/SEVESO

U okviru EMAS komponente aktuelnog projekta  EMAS/IPPC/SEVESO koji se finansira od strane EU a na kom je kao ekspert za EMAS uključena i g-đa Dragana Petrović (direktorka Victoria consulting d.o.o.), održana je finalna knferencija, sa međunarodnim učešćem.

Konferencija je proprećena i medijski a uvodne govore dali su članovi Evropske delegacije u Srbiji, državna sekretarka Ministrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i predstavnik projekta.

Predavači na obuci su bili:

- M.Brom (EMAS ekspert, Austrija)

- A.Ritter (EMAS ekspert, Austrija)

- L.Schleicher (EMAS ekspert, Nemačka)

- D.Petrović (EMAS ekspert, Srbija)

- R.Ostojić (Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine).

Uvodna obraćanja: Dušan Stokić (PKS), Stana Božović (Ministarstvo), Richard Masa (EU Delegacija u Srbiji), Riccardo Guaggiato (EU projekat).

Prezentacije su održali i predstavnici kompanija koje su uvele EMAS (predstavnici tri organizacije koje su u okviru međunarodnog projekta pripremljene za EMAS registraciju i predstavnici dve kompanije iz inostranstva):

- Gorenje Valjevo i Gorenje Slovenija

- TRS Europe

- Galenika Fitofarmacija a.d.

- Schaeffler Technologies GmbH

Učesnici obuke su bili: predstavnici organizacija iz Srbije (sa sertifikovanim ISO 14001:2014 sistemom), ali i predstavnici drugih organizacija kao što su: sertifikacione kuće, fakulteti, državni organi, itd.

Obuka je održana u Privrednoj komori Srbije, u Velikoj sali, Terazije 23. Skupu je prisustvovalo oko 90 učesnika.

Očekuje se da se u narednom periodu i druge organizacije iz Srbije odvaže da uvedu i registruju EMAS.

 

EMAS Victoria consulting Dragana Petrovic EMAS III - Victoria consulting

 


 

· 20.11.2014 Doručak sa ekspertom - tema: EMAS III u Srbiji. Saradnja Victoria consulting d.o.o. sa TMS CEE d.o.o. (TUV SUD Srbija)

U prostorijama TMS CEE d.o.o. (TMS Academy), 20.11.2014 je održan Doručak sa ekspertom, na temu:

"EMAS III - Najkredibilniji sistem menadžmenta zaštitom životne sredine - Realna opcija i za srpska preduzeća".

Ekspert koji je angažovan za ovu temu je direktorka Victoria consulting: mr Dragana Petrović koja je u učesnicima obuke pokušala da prenese što više aktuelnih nformacija u vezi sa sledećim:

- EMAS III, po čemu je poseban i osnovni razlozi za njegovo uvođenje i dalju registraciju

- Ključne razlike EMAS/ISO 14001

- Trenutna situacija u Srbiji.

Program događaja može se preuzeti: ovde.

EMAS Victoria consulting Dragana Petrovic EMAS III Victoria consulting 2014

 


· 18.11.2014 U Privrednoj komori Srbije, prezentovali smo rad: "EMAS - Dobrodošli u EU!"

Drugog dana Foruma kvaliteta (18.11.2014), mr Dragana Petrović (Victoria consulting) predstavila je rad: "EMAS - Dobrodošli u EU!".

U radu je predstavljena najaktuelnija situacija u pogledu EMAS u Srbiji.

Da podsetimo, Dragana Petrović je angažovana kao ekspert na međunarodnom projektu EMAS/IPPC/SEVESO (kao EMAS nacionalni ekspert) a od 2006.godine je direktno uključena u najznačajnije EMAS aktivnosti u Srbiji.

Program Foruma kvaliteta možete preuzeti na sledećem linku: preuzmi.

Važno je napomenuti da je upravo u toku bilateralni skrining u Briselu za poglavlje 27 (životna sredina) u okviru kog je i EMAS III (Uredba 1221/2009). Očekuje se da Srbija dobije pozitivne ocene i pohvale EU komisije u vezi sa realizovanim pomacima na polju EMAS III.

 

 


 

· 06.11.2014 G-đa Dragana Petrović održala dve prezentacije na temu EMAS III - na obuci za sertifikacione kuće iz Srbije, u okviru projekta EMAS/IPPC/SEVESO

U okviru EMAS komponente aktuelnog projekta  EMAS/IPPC/SEVESO koji se finansira od strane EU a na kom je kao ekspert za EMAS uključena i g-đa Dragana Petrović, održana je obuka za sertifikacione kuće iz Srbije.

Predavači na obuci su bili:

- Hans Kitzweger (EU EMAS ekspert, Austrija)

- Dragana Petrović (nacionalni EMAS ekspert)

- Rade Ostojić (Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine).

Uvodna obraćanja: Dušan Stokić (PKS), Rade Ostojić (Ministarstvo), Riccardo Guaggiato (EU projekat).

Učesnici obuke su bili: predstavnici sertifikacionih kuća za ISO 14001, predstavnici Akreditacionog tela Srbije i predstavnici tri organizacije koje su u okviru međunarodnog projekta pripremljene za EMAS registraciju.

Obuka je održana u Privrednoj komori Srbije, u Velikoj sali, Terazije 23.

Iako EMAS eksterna provera organizacija iz Srbije može biti realizovana samo od strane licenciranih/akreditovanih EMAS verifikatora iz nekoliko zemalja članica EU, očekuje se da sertifikacione kuće iz Srbije ipak imaju određenu ulogu u čitavom procesu već u ovom trenutku, što je pojašnjeno učesnicima na obuci.

EMAS Victoria consulting Dragana Petrovic EMAS III - Victoria consulting

 


 

· 14.10.2014  Održana prezentacija na temu EMAS III - mr Dragane Petrović, direktorke Victoria consulting d.o.o. na 11. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine i prirodnih resursa, 14.10.2014 (svečana sala Beogradskog sajma)

Dana 14.10.2014 održana je prezentacija Dragane Petrović, direktorke Victoria consulting d.o.o. na temu EMAS III. Prezentacija je održana u okviru stručnog programa ECOfair sajma, 14.10.2014 u svečanoj sali Beogradskog sajma (Tema konferencije: EKO standardi i obrazovanje - uslov za konkurentnost i održivo poslovanje). U okviru prezetacije, gospođa Dragana Petrović  je ukratko predstavila EMAS III kao i trenutnu situacija u pogledu EMAS III u Srbiji, predstojeće  aktivnosti u vezi sa EMAS, mogućnosti za srpske organizacije i ključne rezultate velikog međunarodnog projekta EMAS/IPPC/Seveso u kom je koleginica Petrović angažovana kao nacionalni ekspert za EMAS. Agenda stručne konferencije.

ECOfair 2014 logo

 


· 05.06.2014  Učešće na EnE14 konferenciji - Održana prezentacija EMAS - Dobrodošli u EU! ; direktorki Dragani Petrović uručena srebrno-zelena diploma Prijatelja procesa Životna sredina ka Evropi

 

Dana 05.06.2014 na svetski dan životne sredine, održana je deseta, jubilarna konferencija: Životna sredina ka Evropi u organizaciji Ambasadora održivog razvoja i životne sredine. Tema konferencije je ove godine: Poglavlje 27 - evropske integracije u sektoru životne sredine i klimatskih promena. U okviru plenarnih predavanja, Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting održala je prezentaciju: "EMAS - Dobrodošli u EU!". Na konferenciji je prisustvovalo oko 200 učesnika. Skraćenu Agendu možete preuzeti ovde.

U toku konferencije, uručena su priznanja. Dragana Petrović je dobitnik srebrno-zelene dipolome Procesa Životna sredina ka Evropi.

EMAS Dragana Petrovic Victoria consulting Dragana Petrovic Victoria consulting recognition

 

 


 

· 08.04.2014 Održana obuka: EMAS III (Eco Management and Audit Scheme)

Dana 08.04.2014.održana je obuka u organizaciji Victoria consulting:

EMAS III – NAJKREDIBILNIJI SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE - KONAČNO  I ZA PREDUZEĆA IZ SRBIJE

EMAS III je sve aktuelnija tema u Srbiji. Otpočela su i prva uvođenja EMAS sistema u neke od organizacija iz Srbije.

Polaznici obuke su imali priliku da čuju više o EMAS III, razlikama EMAS III/ISO 14001:2004 (i najavljenim izmenama ISO 14001:2015), načinu uvođenja i registracije za preduzeća iz Srbije i konkretnim primerima primene EMAS III u praksi. Na obuci je predstavljen i koncept za projekat grupnog uvođenja EMAS III.

Pozivamo sve organizacije iz Srbije koje su zainteresovane za uvođenje EMAS III i zvaničnu registraciju u EMAS EU registru da nam se jave radi dobijanja potrebnih informacija o načinu podrške koju možemo da im pružimo kao konsultanti - u toku samog uvođenja EMAS III ali i za pomoć u pogledu registracije u zvanični EU EMAS registar.


EMAS III Victoria consulting Serbia EMAS III Victoria consulting EMAS III Victoria consulting
 

· 10.03.2014 DELEGACIJA SRBIJE U POSETI DENKSTATT AUSTRIJA U BEČU, U VEZI EMAS III (Eco Management and Audit Scheme)

Posebno nam je zadovoljstvo što je 10.03.2014 denkstatt Austrija imao priliku da ugosti desetočlanu delegaciju iz Srbije. Poseta je obavljena u sklopu studijske posete Beču, u okviru EMAS komponente aktuelnog projekta  EMAS/IPPC/SEVESO koji se finansira od strane EU. Tokom posete, srpska delegacija u sastavu predstavnika Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Akreditacionog tela Srbije, Privredne komore Srbije, odabranih srpskih kompanija koje su započele sa uvođenjem EMAS III, imali su prilike da iz prve ruke saznaju kakva su iskustva denkstatt Austrija, kao konsultantske kuće koja ima dosta iskustva sa uvođenjem EMAS III. Izvršni direktor denkstatt Austrija, gospodin Kaltenbrunner predstavio je primere dobre prakse iz Austrije i glavne izazove u pogledu uvođenja i primene EMAS III.

Sigurni smo da će Victoria consulting (denkstatt Srbija) i ukoliko je potrebno i ostale članice denkstatt grupe moći da pruže značajnu podršku preduzećima iz Srbije koja se odluče da uvedu EMAS III sistem i nakon toga se i zvanično registruju u EMAS EU registar.·  04.10.2012 Održana obuka: EMAS III (Eco Management and Audit Scheme)

Dana 04.10.2012, u Beogradu, Victoria consulting je održala obuku za EMAS III.
EMAS III Victoria consulting Serbia EMAS III Victoria consulting Serbia

EMAS III Victoria consulting Serbia EMAS III Victoria consulting Serbia

 


 

· 01.06.2012. Učešće našeg predstavnika kao predavača na TAIEX seminaru: Zeleni dobrovoljni instrumenti: Eko znak i EMAS.

Dana 29-30.05.2012, u Privrednoj komori Srbije, održan je TAIEX seminar na temu Eko-znaka i EMAS III. Predavači su bili eminentni stručnjaci iz Belgije, Engleske, Češke i Italije. Domaći predavači su bili: Rade Ostojić (Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja) i mr Dragana Petrović (Victoria consulting).
Nadamo se da će ovaj seminar za jedan od rezultata imati aktivnije učešće oganizacija iz Srbije u pogledu EMAS III i Eko-znaka. Agendu možete preuzeti ovde. Prezentaciju našeg predstavnika možete preuzeti ovde (EMAS III i ISO 14001).


 · 08-10.11.2011 Prezentovan rad u Privrednoj komori Srbije u okviru manifestacije FORUMA KVALITETA I POSLOVNE IZVRSNOSTI 2011 kojim se obeležava Svetski dan kvaliteta i evropska nedelja kvaliteta.

I ove godine, već tradicionalno Victoria consulting aktivno je učestvovala sa svojim radovima i prezentacijom na ovoj manifestaciji.
U okviru drugog dana manifestacije, predstavljen je naš rad:
- Izveštavanje o održivosti iz ugla ISO 26000:2010 i EMAS III.
Rad je prezentovala mr Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting d.o.o. Rad je objavljen u Novembarskom izdanju časopisa Kvalitet.
Program manifestacije možete preuzeti ovde.

 

·Dana 13.10.2011 u saradnji Privredne komore Beograda i Victoria consulting održan je oseminar:

EMAS III – SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE VISOKO VREDNUJE – NOVA ŠANSA ZA SRPSKA PREDUZEĆA


Seminar je održan u organizaciji Victoria Consulting d.o.o. i Privredne komore Beograda.
Polaznici seminara bili su predstavnici iz privrede, fakulteta, sertifikacione kuće.

U okviru seminara, predstavljeni su zahtevi EMAS III, sličnosti i razlike u odnosu na ISO 14001:004, način uvođenja i dati su konkretni primeri iz prakse.
Primere iz Austrije predstavio je izvršni direktor austrijske konsultantske kuće Denkstatt.

Ostale primere kao i uvod u EMAS, zahteve EMAS III, poređenje sa ISO 14001:2004 predstavila je Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting d.o.o.


Više informacija može se naći i na zvaničnom web sajtu Privredne komore Beograda.     

Informacije o seminaru i načinu prijavljivanja nalaze se u sledećem dokumentima: Pozivno pismo, ProgramPrijava.

 


· 01.06.2011 Održan seminar: "Primena dobrovoljnih instrumenata zaštite životne sredine u Srbiji". Seminar je održan u Privrednoj komori Beograda
Ovaj seminar partnerski su organizovali: Victoria Consulting, Privredna komora Beograda, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Centar za čistiju proizvodnju Srbije.
mr Dragana Petrović, Victoria Consulting izložila je sledeće prezentacije:
- standardi za upravljanje zaštitom životne sredine i energetski menadžment
- osnovni koncept EMAS III i perspektive za primenu EMAS III u Srbiji.

Na seminaru su još predstavljeni:
- poslovni model Hemijski lizing
- Eko-znak - uslovi za dobijanje eko znaka u Srbiji
- EU Projekat Privredne komore Beograda za energetsku efikasnost u zgradarstvu.

Na seminaru je prisustvovalo oko 100 polaznika. 

 

- 31.01.2011 i 25.02.2011- Održana dva EMAS III seminara (Eco Management and Audit Scheme).

Seminar: EMAS III – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji se visoko vrednuje – nova šansa za srpska preduzeća održan je 31.01.2011 i 25.02.2011 u Beogradu (u saradnji Victoria Consulting d.o.o. i Unije poslodavaca Srbije).    

Neke od organizacija čiji su predstavnici do sada odslušali ovaj seminar:
- sertifikacione kuće: TUV SUD, JUQS
- Akreditaciono telo Srbije
- Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (Inspekcija za zaštitu životne sredine)
- Agencija za hemikalije Republike Srbije
- Spectar, Peštan d.o.o, Victoria oil, Gradska opština Zvezdara, opština Kikinda, Rubin, NIS, Albus, Ikea, itd.
· 23.11.2010 - Po drugi put održan EMAS III seminar (Eco Management and Audit Scheme).

Seminar: EMAS III – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji se visoko vrednuje – nova šansa za srpska preduzeća

Seminar je održan 23.11.2010 u Beogradu (u saradnji Victoria Consulting d.o.o. i Unije poslodavaca Srbije).    

 

·09-10.11.2010 Učešće na Svetskoj nedelji kvaliteta i Evropskoj Nedelji kvaliteta 2010 u Sava Centru.
Predstavnica Victoria Consulting d.o.o. mr Dragana Petrović je u sredu, 10.11.2010 prezentovala rad: "EMAS u Srbiji - Da li smo spremni?". Rad je objavljen u časopisu Kvalitet, br.8-9 2010.
U okviru istog broja časopisa Kvalitet je objavljen i članak koji je takođe priredila mr Dragana Petrović: "Uskoro - ISO 50001 standard za energetski menadžment".
Više o stručnoj konferenciji i časopisu Kvalitet možete pogledati ovde.    
ISO 50001

 

 


 

· 21.10.2010 - Održan EMAS III seminar (Eco Management and Audit Scheme).

Seminar: EMAS III – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji se visoko vrednuje – nova šansa za srpska preduzeća

Seminar je održan 21.10.2010 u Beogradu (u saradnji Victoria Consulting d.o.o. i Unije poslodavaca Srbije).  Na seminaru su obrađene sledeće teme: predstavljanje EMAS sistema - osnovni koncepti i koristi, Šta je novo u EMAS III u odnosu na EMAS II, Razlika i sličnosti EMAS i ISO 14001, Zahtevi EMAS III, Osnovni koraci u uvođenju i registraciji EMAS III, primeri iz prakse, Mogućnosti za uvođenje EMAS III za organizacije iz Srbije.· 10.06.2010 Regionalna privredna komora Valjevo - održane prezentacije u okviru Kampanje podizanja svesti iz oblasti standardizacije. 
Dragana Petrović, direktor Victoria Consulting-a je održala dve prezentacije, na sledeće teme:
- ISO 14001 i  EMAS (Eco Management and Audit scheme)
- Način uvođenja standarda sistema menadžmenta - koji pristup odabrati?
Ostale prezentacije i više informacija na web sajtu Instituta za standardizaciju Srbije i Regionalne priivredne komore Valjeva.


·     Maj 2008—Za Ministarstvo zastite zivotne sredine uradjen kompletan prevod seta relevantnih propisa koji regulisu EMAS. Prevod je urađen od strane Dragane Petrović, direktorke Victoria Consulting d.o.o.. Usaglašavanje prevoda je izvršeno od strane stručne komisije koje su sačinjavali: predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Instituta za standardizaciju Srbije i  predstavnika Victoria consulting-a (autora prevoda, Dragane Petrović).

 


 

- 01.06.2007  Stručni skup: Ekoistina—EcoIst 2007 (Sokobanja, maj 2007)

Predstavnici Victoria Consultinga prezentovali su dva stručna rada na temu EMAS-a i Procene uticaja na životnu sredinu:

- „Neki problemi investitora u proceduri procene uticaja na životnu sredinu”
- „EMAS u Srbiji-korak bliže Evropskoj Uniji”

Rad na temu EMAS, izložila je Dragana Petrovic, direktorka Victoria Consulting d.o.o.

Fotografije iz Sokobanje 29. i 30.05.2007

- 2006 - 01.06.2007  EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Dragana Petrović, direktor Victoria Consultinga je angažovana kao lokalni ekspert za EMAS na projektu za izgradnju kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine (ECBP 2003) čiji je korisnik Ministarstvo nauke i životne sredine—Uprava za zaštitu životne sredine.

Više o ovom projektu možete videti na:

- www.ecbp.eu (projekat ECBP 2003, detalji o EMAS aktivnostima u okviru projekta uključujući prezentacije, foto dokumentaciju, biltene, razna dokumenta o EMAS-u itd.)

- Novembarska EMAS radionica održana 24.11.2006 u Palati federacije (izveštaj Privredne komore Beograda)

- Prezentacije u Privrednoj komori Novi Sad (19.03.2007) i u Regionalnoj privrednoj komori Niš (21.03.2007)

- EMAS bilten br.1

- EMAS bilten br.2

- 23.05.2007. godine—održana je završna prezentacija projekta ECBP 2003.

Fotografije sa EMAS radionice, novembar 2006

 


 

 

 


Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa