Victoria Consulting

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ulti Clocks content
Home

Planovi upravljanja otpadom

E-mail PDF

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i merama smanjenja: zagađenja vode, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa.  U okviru planova upravljanja otpadom izdvajaju se: 

- Lokalni planovi upravljanja otpadom za opštine

- Planovi upravljanja otpadom za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola

- Radni  plan postrojenja za upravljanje otpadom

- Planovi upravljanja otpadom za preduzeća

Proizvođač otpada dužan je da:

- sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada (član 26 Zakona o upravljanju otpadom"Sl. glasnik RS", br. 36/2009).

 

 

Srpski English

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji

Banner
Banner

Victoria Consulting d.o.o. Gandijeva 196/19, 11070 Novi Beograd, Srbija

tel: 011/2288688, fax: 2288689 Mob.tel: 063/84-707-84  E-mail:  info@victoriaconsulting.co.rs