Saznajte sve o:
- ECOPROFIT I ČISTIJOJ PROIZVODNJI

- STANDARDIMA SISTEMA MENADŽMENTA:
ISO 9001:2008 (ISO 9001:2015)
ISO 14001:2004 (ISO 14001:2015)
- EMAS III (Eco Management and Audit Scheme)
BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2018)
ISO 50001:2011 (Energetska efikasnost /sistemi menadžmenta energijom) 
ISO 22000:2005 (i HACCP)
- ISO 37001:2016 (Sistemi menadžmenta za borbu protiv podmićivanja)
- IQ Net SR 10:2011 (sistem menadžmenta za društven odgovorno poslovanje)
- UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA I USLUGAMA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE (TAKOĐE I ŠKOLA/OBUKA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE)

- DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI I ODGOVARAJUĆIM STANDARDIMA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST (ISO 26000:2010, SR 10, SA 8000, ISO 37001:2016, kao i standardima za izveštavanje o održivom poslovanju)
PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
-  IPPC/INTEGRISANOJ DOZVOLI (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja) 

-  EKO znaku i načinu sertifikacije proizvoda za EKO znak
-  LOKALNIM EKOLOŠKIM AKCIONIM PLANOVIMA (LEAP)
PLANOVIMA UPRAVLJANJA OTPADOM (za opštine i za privredna društva)

- IZRADA DOKUMENTACIJE ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I TRETMAN OTPADA

-  POLITICI PREVENCIJE UDESA, IZVEŠTAJU O BEZBEDNOSTI I PLANU ZAŠTITE OD UDESA (OBAVEZE ZA SEVESO postrojenja)
- NAČINU KAKO IZVRŠITI KVANTIFIKACIJU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
-  ISPUNJENJU OBAVEZA U POGLEDU USAGLAŠAVANJA PREDUZEĆA SA ZAHTEVIMA ZAKONSKIH PROPISA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA...
i primenite ih u svom poslovanju

Preuzmite:
- Promo materijal (stari promo materijal - u toku je izrada novog promo materijala a proširenim obimom usluga)
- Politika integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom i društvenom odgovornošću
- Poslovni kodeks

- Stručni tekst na temu uvođenja i primene ISO 9001:2015/ISO 14001:2015): Uvođenje i primena ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - Novi "paketi dokumentacije" ili suštinsko bavljenje poslovanjem sopstvene organizacije

  

 

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa