- Zaštita životne sredine
- Korisni besplatni programi
- Zakoni
- Udruženja
- Razno


Zaštita životne sredine

- EMAS Portal  
www.emas.rs

- Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
www.eko.minpolj.gov.rs
- Agencija za zaštitu životne sredine (arhiva)
www.sepa.gov.rs
- Agencija za hemikalije
www.shema.gov.rs
- Propisi EU
www.eur-lex.europa.eu


Korisni besplatni programi

- Acrobat reader (čitač .pdf fajlova)
www.get.adobe.com/reader
- Cute pdf writer (konvertor fajlova u pdf format)
www.cutepdf.com
- Open Office Sistem (može da posluži kao besplatna zamena za Word, Power Point, Excel)
www.download.openoffice.org
- Skype (zgodan program ukoliko imate potrebu da često razgovarate sa inostranstvom)
www.skype.com


Zakoni

Besplatan pregled i download aktuelnih zakona

- Narodna skupština Republike Srbije:
www.parlament.gov.rs i na web stranama odgovarajućih ministarstva
- Propisi EU:
www.eur-lex.europa.eu

Preduzeća koja izrađuju softverske pakete za praćenje zakonske regulative

- Paragraf:
www.paragraf.rs
- IngPro:
www.ingpro.rs

 


UDRUŽENJA

Unija poslodavaca Srbije:
www.poslodavci.rs

Asocijacija HR profesionalaca
www.hr-asocijacija.org.rs

 


Razno

Kursna lista NBS na odgovarajući dan:
www.nbs.rs
Institut za standardizaciju Sbije:
www.iss.rs
Akreditaciono telo Srbije:
www.ats.org.rs
SIEPA - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza:
www.siepa.gov.rs
Agencija za privredne registre:
www.apr.gov.rs
Poreska uprava:
www.poreskauprava.gov.rs
Fond za razvoj RS:
www.fondzarazvoj.gov.rs
Vlada Republike Srbije:
www.srbija.gov.rs
Privredna komora Srbije:
www.pks.rs


 

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa